Čítanie z ruky - Rasceta

Čtení z ruky.
Čítanie z ruky a pre niekoho tajomné M usporiadanej z štyroch čiar. Odbor, ktorý sa už po dlhé stáročia zaoberá čítaním z ruky sa nazýva chiromantie. Čo všetko sa dá čítať z ruky dlane? Prinášame vám súbor - Čítanie z ruky a chiromantie.
Zobrazen: 8685x   29. 7. 2010

Rasceta a čítanie z ruky v chiromantii

Za rascetu sa v chiromantii považujú ryhy, ktoré v podobe prirodzeného náramku objímajú zápästia. Väčšina chiromantů je toho názoru, že každá táto ryha predstavuje život dvadsiatich rokov, takže človek s trojitým náramkom dosiahne vek šesťdesiat rokov, človek s štyrmi náramky sa dožije osemdesiatich rokov. Toto počítanie staroba je väčšinou správne, nesmie sa však pri tom zabudnúť, že smerodajná pre vek určitej osoby sa predsa len životné ryha. Odporúča sa preto nespoliehat toľko na ryhy rascety a dbať viac na hranici veku, už určuje životné ryha. Tieto ryhy na zápästie neurčujú však len vek, ale prezrádzajú rovnako ako ostatné ryhy rôzne charakterové vlastnosti a osudovej podmienky.

Pre rascetu platia nasledovné pravidlá

* Ak sú tieto ryhy dlhé, hlboké a dobre sfarbené, znamená to veľa šťastia a vysoký vzostup.
* Ak sú tieto ryhy dlhé, úzke a bledé, svedčí o neveľmi silné konštitúciu a veliké náchylnosti k chorobám. Obyčajne sú títo ľudia taktiež veľmi nerozhodní a nevedia svoje schopnosti správne uplatniť.
* Ak sú tieto ryhy řetězovité, bude míti táto osoba veľmi strastný život a bude musit bojovať s nekonečnými ťažkosťami.
* Ak je len prvý ryha řetězovitá, musí sa tiež počítati s početnými prekážkami, predmetný človek sa bude veľa trápiť, ale má nádej na úspech.
* Tiahnu Ak sa od rascetových rýh konáre k mesačnému vrchu, podnikne dotknutá osoba početné a ďaleké cesty.
* Ak sú ryhy rascety prerušené, bude táto osoba osudom ťažko skúšaná a musia počítať s tým, že v jej živote budú zohrávať veľkú úlohu neočakávané udalosti, ktoré zničia na dlhú dobu všetko, čo už bolo vybudované.
* Tiahnu Ak sa od rascetových rýh konáre k Venušine vrchu, môžu hrať v živote tohto človeka milostné skúsenosti veľmi dôležitú úlohu. Tieto vetvy sú mimo to dobrým znamením pre šťastné manželstvo.
* Ak sa vyskytnú medzi jednotlivými rascetovými ryhami zvislé čiary, znamená to, že dotknutá osoba sa dočká až v starobe pravého života a že potom bude aj míti nádej na úspech.


© A.R.X. - všetky práva vyhradené.
 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Posledné aktuality